Kinderpsychiatrie, emotionele stoornissen bij kinderen

[ad] Niet alleen volwassenen maar ook kinderen, kunnen psychiatrische aandoeningen hebben. Bij kinderen zijn de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen anders dan de meest […]

Kinderpsychiatrie, problemen bij niet schoolgaande kinderen

Naast volwassenen, kunnen ook kinderen te lijden hebben onder psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen die veel bij kinderen voorkomen zijn autisme, ADHD, […]