Disclaimer en Privacyverklaring

Aansprakelijkheid
www.zowerkthetlichaam.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. www.zowerkthetlichaam.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

www.zowerkthetlichaam.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door www.zowerkthetlichaam.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Liability

The information disseminated on this website is only informative in nature. www.zowerkthetlichaam.nl accepts no liability for damage of any nature whatsoever, direct or indirect results of acts or decisions based on information on or through this website is obtained.

www.zowerkthetlichaam.nl does not guarantee that the information found on this website is complete, correct, or up-to-date and / or that its use will lead to or suitable for the desired purpose by the visitor. The information on this site may at any time be changed by www.zowerkthetlichaam.nl.

Internetsites van derden
Indien op www.zowerkthetlichaam.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor www.zowerkthetlichaam.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. www.zowerkthetlichaam.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat www.zowerkthetlichaam.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht
De op www.zowerkthetlichaam.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk geoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van www.zowerkthetlichaam.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik van inhoud op www.zowerkthetlichaam.nl is toegestaan.

Privacyverklaring
Cookies

www.zowerkthetlichaam.nl kan informatie over het gebruik van www.zowerkthetlichaam.nl verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op jouw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van jouw browser te veranderen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de verwerking van de verzamelde gegevens door www.zowerkthetlichaam.nl op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies van derden
www.zowerkthetlichaam.nl maakt gebruik van Google Analytics en Google AdSense, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie (geen naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over het gebruik van deze website (inclusief IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, advertenties weer te geven over goederen en services waarin wellicht interesse is (afmelden), om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de bewerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Internetsites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op www.zowerkthetlichaam.nl zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer
www.zowerkthetlichaam.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.